Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 0050.511.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.393.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie.

Zarządzenie Nr 0050.366.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.363.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.355.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.320.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wojcieszów".

Zarządzenie Nr 0050.313.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zarządzenie Nr 0050.255.2016 z dnia 21 lipca 2016 r.

wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.241.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::