Informacje

Wybierz rok

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku.

W 2015 roku nie wpłynęły żadne petycje kierowane do Burmistrza Miasta i Rady Miasta.

Informacja

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiot petycji Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może...

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::