Rejestr zmian

21 czerwca 2018 14:02 4 dni temu

21 czerwca 2018 14:01 4 dni temu

Przetargi: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie:...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__przedmiar_robot_pozycje_12_oraz_od_50_do_95__dla_czes ci_x_skalna_3_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mateusz Bomok

21 czerwca 2018 14:01 4 dni temu

21 czerwca 2018 14:00 4 dni temu

Przetargi: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie:...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__przedmiar_robot_pozycje_2627_oraz_od_34_do_65_dla_cze sci_viii_robotnicza_5_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mateusz Bomok

21 czerwca 2018 13:59 4 dni temu

Przetargi: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie:...

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__przedmiar_robot_pozycje_od_1_do_25_oraz_od_28_do_33__ dla_czesci_vii_robotnicza_5_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Mateusz Bomok

21 czerwca 2018 13:59 4 dni temu

21 czerwca 2018 13:58 4 dni temu

21 czerwca 2018 13:58 4 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 9077
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::