Uchwały Rady Miasta

Wybierz rok

Uchwała Nr XXV.116.2016 r. z dnia: 2016-11-30

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia przez Gminę Miejską Wojcieszów zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Wojcieszów.

Uchwała Nr XXV.115.2016 r. z dnia :2016-11-30

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała: XXIII.113.2016 z dnia:2016-09-22(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz.4339 z dnia 26 września 2016 r.).

Przedmiot uchwały: w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała: XXIII.112.2016 z dnia: 2016-09-22(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz.4338 z dnia 26 września 2016 r.).

Przedmiot uchwały: w sprawie określenia zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe przyznabe pod warunkiem ich zwrotu.

Uchwała: XXIII.111.2016 z dnia: 2016-09-22

Przedmiot uchwały: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.

Uchwała: XXIII.110.2016 z dnia: 2016-09-22

Przedmiot uchwały:w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Uchwała: XXI.108.2016 z dnia: 2016-07-27

Przedmiot uchwały:w sprawie przystąpienia wrraz z Nadleśnictwem Zlotoryja do wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi Nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,00 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m".

Uchwała: XXI.107.2016 z dnia: 2016-07-27

Przedmiot uchwały: w sprawie współdziałania Gminy Wojcieszów z Gminą Pielgrzymka na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uchwała: XXI.104.2016 z dnia: 2016-07-27

Przedmiot uchwały: w udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała: XXI.103.2016 z dnia: 2016-07-27

Przedmiot uchwały: w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::