Uchwały Rady Miasta

Wybierz rok

Uchwala Nr XLVII.223.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwala Nr XLVII.222.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII.221.2018 z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXVII.128.2017 z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wojcieszów"

Uchwała Nr XXVII.127.2017 z dnia 25.01.2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 499 z dnia 2 lutego 2017 r.)

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzytania z przystanków na terenie Gminy Wojcieszów.

Uchwała Nr XXVII.126.2017 z dnia 25.01.2017 r.(Ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2017 r., poz. 498 z dnia 2 lutego 2017 r.)

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojcieszów

Uchwała Nr XXVI.123.2016 z dnia: 2016-12-28

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XXIV.122.2016 z dnia: 2016-12-28

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Uchwała Nr XXV.120.2016 z dnia: 2016-11-30 (Ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 5750 z dnia 12 grudnia 2016 r.)

w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki oplaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXV.118.2016 r. z dnia:2016-11-30 (Ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 5748 z dnia 12 grudnia 2016r.)

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::