Zbiór aktów prawa miejscowego

Wybierz rok

Uchwała Nr XXV.120.2016 z dnia: 2016-11-30 (Ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 5750 z dnia 12 grudnia 2016 r.)

w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki oplaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXV.118.2016 r. z dnia:2016-11-30 (Ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 5748 z dnia 12 grudnia 2016r.)

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów.

Uchwała: XXIII.113.2016 z dnia:2016-09-22(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz.4339 z dnia 26 września 2016 r.).

Przedmiot uchwały: w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała: XXIII.112.2016 z dnia: 2016-09-22(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz.4338 z dnia 26 września 2016 r.).

Przedmiot uchwały: w sprawie określenia zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe przyznabe pod warunkiem ich zwrotu.

Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::