Przetargi

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 87 W WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 96,15 m²

ZAKŁAD

GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

W  WOJCIESZOWIE

 

          OGŁASZA

                        PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

        O WYSOKOŚĆ  STAWKI  CZYNSZU ZA  NAJEM  LOKALU

         UŻYTKOWEGO  PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 87   W WOJCIESZOWIE  O  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ  96,15 m² 

 

 

Branża dowolna nie uciążliwa.                                                                                                                                              Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. WC,                                                                                                                                                                                                   Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki (netto) za 1m2 pow. użytk.

-  Stawka wywoławcza (netto)     - 4,00 zł/m2

-  Wielkość postąpienia                - 0,40 zł/m2

-  Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT 23%  

   oraz opłaty za media wg obowiązujących stawek

- Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

- Warunkiem  udziału w przetargu jest  wpłata wadium w wys.950,00 zł

   w kasie ZGKiM w Wojcieszowie przy ul. Robotniczej 2a do godz. 9.30

   w dniu przetargu lub na rachunek bankowy Zakładu

   nr 56 8658 1019 3900 1182 2000 0030 w PBS o/ Świerzawa

   oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich

   przyjęciu.

- Z przetargu wyklucza się oferentów posiadających zadłużenie finansowe    wobec Gminy Wojcieszów

- Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie      ZGKiM   w Wojcieszowie ul. Robotnicza 2 a              

-  Wygrywający  przetarg  jest  zobowiązany  do  podpisania  umowy najmu

   w terminie 7 dni od daty przetargu.

-  Przed  podpisaniem  umowy  wymagane  jest  przedłożenie  aktualnego

   zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności.

-  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega  przepad-                                             

   kowi na rzecz ogłaszającego przetarg.

-  Wadium  ulega  przepadkowi  gdy  żaden  z  uczestników  nie  zaoferuje                  

   co najmniej stawki wywoławczej.

-  Zastrzega  się  prawo  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyn.

-  Wszelkich  informacji  dotyczących  przedmiotu  przetargu  udziela dział

   administracji ZGKiM adres j.w.  tel. 75 75 12 325.

  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Sikorska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2018 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Bomok
Ilość wyświetleń: 227
27 lutego 2018 14:54 Mateusz Bomok - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 14:54 Mateusz Bomok - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 14:53 Mateusz Bomok - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::Witaj na nowej stronie BIP Urzędu Miasta Wojcieszów!!!::